5. Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Oulun kaupunki
Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
PL 66
90015 Oulun kaupunki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Suunnittelija Merja-Maaria Oinas
p. 044 703 8303
merja-maaria.oinas(at)ouka.fi
Osoite: sama kuin yllä

3. Rekisterin nimi

“Nuortenideat.fi”-palvelun ("Palvelu") käyttäjärekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

5. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään, joko suoraan tai evästeiden (katso alla kohta 10) avulla, seuraavissa tilanteissa:

 1. heidän rekisteröityessään ja luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin
 2. heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja
6. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Käyttäjät voivat itse korjata tietojaan käyttäjähallinnassa.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Käyttäjätiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Käyttäjätunnus
 • Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
 • Kotikunta
 • Sähköpostiosoite tai puhelinnumero
 • Profiilikuva
 • Seuratut aiheet
 • Luodut ideat
 • Kysymykset
 • Roolit
8. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Ideoiden kommentointi- ja kannatustiedot tiedot luovutetaan idean omistajalle eteenpäin saattamista varten.

Mikäli idea halutaan muuntaa kuntalaisaloitteeksi, tähän tarvittavat tiedot siirretään käyttäjän luvalla Kuntalaisaloite.fi-palveluun. Näitä tietoja ovat:

 • Aloitteen otsikko
 • Aloitteen sisältö
 • Linkki ideasivuun Nuortenideat.fi-palvelussa
 • Omistajan etu- ja sukunimi
 • Omistajan kotikunta
 • Omistajan sähköpostiosoite
 • Omistajan puhelinnumero

Tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Rekisterissä olevien tiedot voidaan poistaa asianomaisen pyynnöstä. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. Tietojen poistaminen rekisteristä

Käyttäjätiedot poistetaan rekisteristä käyttäjän tätä pyytäessä. Poistopyynnön voi lähettää palvelun sisäisellä viestillä moderaattorille tai sähköpostitse: tuki@nuortenideat.fi.

10. Keksit (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi hyödynnetään evästeitä Palvelun kävijämäärien ja toiminnan seurannassa. Evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja eikä yksilöidä käyttäjiä.

11. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat Palvelun moderaattorit ja pääkäyttäjät.